Küldetésünk

Társaságunk célja, hogy olyan hatékony minőségirányítási rendszert működtessen, amely biztosítja szolgáltatásaink állandó és kifogástalan minőségét, jogszabályi megfelelését, Vevőink megelégedettségét, valamint elősegíti szervezetünk folyamatos fejlődését.

A FŐTÁV-KOMFORT Kft. minőségpolitikájának alapkövei:

  • Vevői megelégedettség folyamatosan magas szinten tartása a tulajdonosi elvárások figyelembevételével.
  • Szolgáltatásaink, termékeink állandó fejlesztése a piaci igények alapján.
  • Gyors, megbízható, rugalmas szolgáltatások nyújtása.
  • Munkatársak folyamatos szakmai továbbképzése, a szervezeti kultúra fejlesztése.
  • A technológiai fejlődés szolgáltatási minőséget javító módszereinek nyomon követése és alkalmazása.

Társaságunk minőségpolitikájának középpontjában a
 VEVŐ

áll.

Legfőbb célunk, hogy szolgáltatásaink, termékeink minősége mindenkor feleljen meg a vevőink által meghatározott és elvárt igényeknek.
Erőforrásaink közül legfontosabbnak az embert tekintjük, közreműködésükkel, képzésükkel folyamatosan fejleszteni kívánjuk szolgáltatásunk minőségét. Társaságunk vezetése egyenrangú partnernek tekinti meglévő és leendő Vevői mellett a tevékenységünkre ható külső érdekelt feleket is.

A céljaink elérése érdekében:

  • Vevőink elégedettségét folyamatosan figyelemmel kísérjük.
  • Folyamatos műszaki innovációval növeljük tevékenységünk színvonalát, biztonságát.
  • Erőfeszítéseket teszünk piaci pozíciónk megtartására és megerősítésére.
  • Az általunk végzett hegesztések minőségét garantáljuk.
  • Minőségcélokat tűzünk ki, melyek megvalósítását figyelemmel kísérjük, az adatok és információk elemzésén alapuló döntéshozatallal biztosítjuk az európai minőségi normáknak való megfelelést.

Elvárásunk, hogy minden munkatársunk legjobb tudásával és felelősséggel járuljon hozzá Társaságunk sikeréhez.